osoba wysoko wrażliwa

osoba wysoko wrażliwa

21.01.2021
21.01.2021

Dzień dobry!

Chciałabym zapytać, czy popularny ostatnio termin "osoby wysoko wrażliwe" jest poprawnie zapisywany właśnie w taki sposób tj. rozdzielnie? Czy nie powinno się pisać "osoby wysokowrażliwe"? (jak np. "skutki długofalowe" itp.) Zauważyłam, że wiele książek ma w tytule zapis "wysoko wrażliwe", a mnie to jakoś razi. Może niesłusznie?

Z wyrazami szacunku

Karolina z Warszawy

Na początek uwaga natury ogólnej: termin osoba wysoko wrażliwa to kalka składniowo-frazeologiczna z angielszczyzny (highly sensitive personHSP). Nie jest to najszczęśliwsze zapożyczenie strukturalne. Dużo lepszą byłaby konstrukcja z wyrażeniem przyimkowym: osoba o wysokiej wrażliwości. Ale takich nieudanych kalk z angielszczyzny mamy w literaturze psychologicznej więcej, por. np. autyzm wysoko funkcjonujący (high-functioning autism – HFA), lepiej: autystyk wysoko funkcjonujący / osoba z autyzmem wysoko funkcjonująca.

Co się zaś tyczy ortografii: pisownia rozdzielna jest poprawna. Działa tu bowiem zasada [134] WSO, mówiąca, że jeśli pierwszy wyraz jest przysłówkiem (jak? wysoko), a drugi przymiotnikiem (jaka? wrażliwa), to całość traktujemy jako zestawienie i piszemy rozdzielnie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego