Tekst piosenki

Tekst piosenki

29.11.2023
29.11.2023

Czterech małych Murzynków poszło do lasu po mech

czy

Cztery małe murzynki poszły do lasu po mech.

To znana śpiewajka ale czy prawidłowa?

Szanowna Pani,


przywołany przez Panią tekst piosenki opowiada o czterech chłopcach należących do rasy czarnej, por.


Czterech małych Murzynków poszło do lasu po mech.

Jednego zjadły wilkizostało tylko trzech.


Trzech małych Murzynków kopało wielki rów.

Jednego zasypał piasek zostało tylko dwóch.


Dwóch małych Murzynków kąpało się w rzece Eden.

Jednego zjadł krokodyl i został tylko jeden.


Jeden mały Murzynek ożenił się z panną Mery

I już po czterech latach było Murzynków czterech.


Liczebnik cztery łączony z rzeczownikiem męskim ma formy oboczne – mianownikową (czterej Murzynkowie) albo dopełniaczową (czterech Murzynków). Jeżeli rzeczownik występuje w mianowniku, orzeczenie ma formę liczby mnogiej (czterej Murzynkowie poszli). Z kolei jeśli rzeczownik występuje w dopełniaczu, to orzeczenie ma formę liczby pojedynczej rodzaju nijakiego (czterech Murzynków poszło). Oznacza to, że pod względem fleksyjnym i składniowym konstrukcja użyta w tekście piosenki jest poprawna.

Zdanie: Cztery małe Murzynki poszły do lasu po mech (nazwa członka rasy wymaga użycia wielkiej litery) jest także poprawna pod względem gramatycznym. Zawiera mianownikową, tzw. deprecjatywną formę rzeczownika męskiego, która wymaga zastosowania rodzaju niemęskoosobowego łączonego z nim czasownika i liczebnika.

Na koniec należy odnotować, że współcześnie określenie Murzynek uważane jest przez część użytkowników polszczyzny za wyraz niestosowny lub nawet obraźliwy.


Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego