Nienarodzony

Nienarodzony

30.11.2021
30.11.2021

Szanowni Państwo.

1. Czy  nie narodzone dziecko można rozumieć w znaczeniu czasownikowym jako to, które się nie narodziło (z różnych powodów), choć zostało poczęte? (z inskrypcji z 1994 r. cmentarnym na Pomniku PAMIĘCI DZIECI NIE NARODZONYCH).

2. Czy znaczenie przymiotnikowe dotyczyłoby dzieci pozostających w łonie matki oraz tych, które nigdy się nie narodzą, gdyż nie zostały poczęte?

3. Czy prawdą jest, iż przed 1997 ten imiesłów zawsze pisało się rozdzielnie?


Pozostaję z wyrazami szacunku

Szanowna Pani, 

zacznę od trzeciego pytania, gdyż przy dwóch pierwszych wchodzimy na grząski grunt. Przed grudniem 1997 roku obowiązywała zasada rozłącznego zapisu partykuły nie z imiesłowami przymiotnikowymi użytymi w funkcji czasownikowej. 9 XII 1997 roku weszła w życie uchwała Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN mówiąca o pisowni łącznej nie ze wszystkimi imiesłowami odmiennymi, z dopuszczeniem jednak świadomej pisowni rozdzielnej. A zatem i współcześnie możemy zapisać dziecko nie narodzone, jeśli mamy na myśli 'dziecko, które się nie urodziło'. Przyznam, że w wypadku tej konstrukcji nie widzę dużej różnicy semantycznej między użyciem przymiotnikowym (nienarodzony) a czasownikowym (nie narodzony), dlatego pozwolę sobie pominąć odpowiedzi na dwa pierwsze pytania.


Z pozdrowieniami 

 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego