p.o. dyrektor na pieczątce

p.o. dyrektor na pieczątce

30.09.2022
30.09.2022

Jak powinien poprawnie brzmieć podpis lub pieczątka Jan Kowalski p.o. Dyrektor czy p.o. dyrektor?

Nazwy stanowisk, funkcji i przynależnych tytułów piszemy w polszczyźnie zasadniczo małą literą. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy nazwy te są podawane przez osoby, których one dotyczą. Obowiązuje tu bowiem dodatkowo zasada skromności. Tak więc Jan Kowalski w sygnowanej przez siebie korespondencji oficjalnej oraz w zapisach na swoich wizytówkach i pieczątkach powinien napisać:


dr Jan Kowalski

p.o. dyrektor

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego