papalia czy papiana?

 
papalia czy papiana?
26.10.2005
Spotkałem się z wyrazem papalia oznaczającym pamiątki związane z papieżem. Interesuje mnie, jak powstało to słowo – spodziewałbym się raczej formy papiana, utworzonej przez analogię do takich wyrazów jak kochanoviana czy mickiewicziana. A może są to dwa możliwe formanty dające inne znaczenia? Tylko czy wtedy obok kochanovianów (spraw) będzie można mówić o kochanov(i)aliach (pamiątkach)?
Papalia to liczba mnoga nowołacińskiego przymiotnika papalis ‘papieski’, który używany jest u nas w rzeczownikowym znaczeniu ‘przedmioty należące do papieża Jana Pawła II lub związane z nim’. Forma ta przyjęła się wśród kolekcjonerów pamiątek papieskich i spotyka się ją dość często. Co prawda forma papiana lepiej wpisywałaby się do szeregu wyrazów typu chopiniana, norwidiana (o znaczeniu ‘wszystko, co dotyczy życia i twórczości Chopina, Norwida ’), ale nie używa się jej chyba w ogóle.
W związku z tym możemy zaakceptować formę papalia albo promować wyraz papiana. Decyzja należy do osób, które używają tych wyrazów.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego