pięć po trzeciej czy pięć po piętnastej?

pięć po trzeciej czy pięć po piętnastej?
26.06.2001
26.06.2001
Proszę o informacje na temat podawania aktualnej godziny, np. w radiu. Czy poprawnie jest mówić „Jest pięć minut po piętnastej”, czy też „Jest pięć minut po trzeciej” – w przypadku godzin popołudniowych (patrz radio ZET)? Jak ma się system 24-godzinny do 12-godzinnego w Naszym kraju?
Nie jest to kwestia poprawności, lecz stylu wypowiedzi. Jeśli ktoś chce być bardzo precyzyjny, może używać konstrukcji typu pięć po piętnastej, ale w większości sytuacji, nie wyłączając oficjalnych, konstrukcja pięć po trzeciej jest bardziej naturalna – zarówno w odniesieniu do godzin popołudniowych, jak i nocnych. Mówić pięć po piętnastej należałoby bezwględnie tylko wtedy, gdyby słuchacze mogli nie wiedzieć, czy jest dzień, czy noc. Radio – nawet gdy nadaje całą dobę – może jednak oczekiwać od słuchaczy pewnej orientacji w tym zakresie.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego