pisownia liczebników porządkowych

pisownia liczebników porządkowych
25.03.2009
25.03.2009
Czy w jednym tekście (np. recenzji, artykule) należy liczebniki porządkowe pisać albo za pomocą liczb, albo słownie, czy też można je mieszać? Moja znajoma jest zdania, że nie powinno się pisać raz w latach 80., a raz w latach czterdziestych, tylko trzeba wybrać któryś sposób. Ja zaś stosuję różny zapis, a nawet wolę daty zakończone na -dziestych zapisać słownie, a na -dziesiątych liczbowo (o ile, rzecz jasna, nie występują w jednym zdaniu).
Zasadniczo liczebniki porządkowe zapisuje się w danym tekście w tej samej konwencji co liczebniki główne. Normy edytorskie pozwalają na trojakie rozwiązanie: a) zapis cyfrowy wszystkich liczb od 0 do 999; b) zapis słowny liczb od 0 do 9 połączony z zapisem cyfrowym liczb od 10 do 999; c) zapis słowny liczb od 0 do 99 połączony z zapisem cyfrowym liczb od 100 do 999. Ważna jest przy tym konsekwencja. Dotyczy ona także słownego bądź cyfrowego zapisu dekad, mających postać liczebnika porządkowego. A zatem niedopuszczalne jest w obrębie jednego artykułu czy książki stosowanie raz zapisu w latach 80., a innym razem w latach czterdziestych. W tym przypadku należy się słuchać znajomej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego