pisownia nazw leków

pisownia nazw leków
3.03.2005
3.03.2005
Są różne nazwy leków: firmowe, niefirmowe, potoczne, międzynarodowe (International Nonproprietary Names) i in. Jak należy je pisać, dużymi czy małymi literami, i czy zależy to wyłącznie od zasad naszej ortografii, czy może też od Polityki Lekowej Państwa i od zasad etyki i deontologii zawodowej? Wielkie dzięki za rozwikłanie tych kwestii spornych.
Nie jest dla mnie jasne, w jaki sposób etyka zawodowa mogłaby wpływać na pisownię, proszę o wyjaśnienia i przykłady. W żadnym wypadku zapis nazw nie może mieć związku z polityką państwa w zakresie leków, ponieważ pisownia powinna zależeć wyłącznie od zasad ortografii. Wprawdzie czasem bywa inaczej, ale nie jest to stan pożądany (chyba że w literaturze, a i to wyjątkowo).
Nazwy leków są nazwami własnymi, należy więc zapisywać je wielkimi literami. Jednak jeśli używamy ich dla nazwania konkretnych leków, mających formę materialną, stosujemy literę małą, np. „Na przeziębienia dobra jest Polopiryna”, „Muszę wziąć dwie polopiryny”. Odpowiednie reguły odnajdzie Pan w autorytatywnym Wielkim słowniku ortograficznym PWN.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego