pisownia nazw ulic

pisownia nazw ulic
21.04.2004
21.04.2004
Jak napisać nazwę ulicy – ul. S. A. Poniatowskiego czy inaczej? Ul. S. Żeromskiego? – czy tak jest dobrze? Al. Ks. kard. S. Wyszyńskiego? Kard. małą czy wielką literą? Ul. W. Reymonta czy Wł.? Proszę o odpowiedź.
Z pozdrowieniami.
Krystyna Łuczycka – radna miasta Człuchowa
Nie widzę przeszkód, by stosować zapisy nazw ulic ze skróconymi imionami, toteż formy ul. S. A. Poniatowskiego, ul. S. Żeromskiego uważam za poprawne. Jedyna kwestia, która może budzić wątpliwości, to użycie takich nazw w komunikacji urzędowej. Być może bowiem, skoro ulicy nadano na mocy aktu prawnego imię Stanisława Augusta Poniatowskiego, należy we wszelkich dokumentach podawać jej pełną formę, ale to kwestia prawna, nie językoznawcza.
Istotnym problemem jest dla Pani również – jak wnioskuję – forma skrótu. Imiona z reguły skracamy do pierwszej litery, czasem wyjątek czyni się dla imienia Stanisław (możliwy skrót St.). W związku z tym: ul. W. Reymonta.
Ostatnią z podanych nazw można zapisać w formie pełnej aleja Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub skróconej al. ks. kard. S. Wyszyńskiego.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego