pisownia nazw usług

pisownia nazw usług
15.03.2002
15.03.2002
Interesują mnie podstawowe zasady dot. pisowni nazw produktów i usług, zwłaszcza wielowyrazowych. Powszechne jest kalkowanie angielskiej pisowni i używanie wielkich liter, np. Poczta Głosowa, Pakiet Telefoniczny, Pizza Hawajska itp. W materiałach reklamowych często decydują względy graficzne, ale jak pisać powinniśmy?
Nazwy usług zasadniczo powinniśmy pisać małą literą, podobnie jak nazwy towarów (a inaczej niż nazwy marek i firm), por. Nowy słownik ortograficzny PWN, par. [109]. Jeśli jednak usługa ma charakter instytucjonalny, można jej nazwę pisać wielką literą – tak jak nazwy instytucji. W związku z tym o naszej poradni piszemy często Poradnia Językowa PWN.
Jeśli chodzi o wymienione przez Panią przykłady, to nie widać powodu, aby pisać je wielkimi literami, zwłaszcza gdy używane są w znaczeniu pospolitym (tzn. jakakolwiek poczta głosowa, jakikolwiek pakiet telefoniczny, jakaś pizza hawajska). Gdyby któryś z operatorów telefonicznych (nazwijmy go ABC) chciał swoją pocztę głosową przedstawiać jako swego rodzaju instytucję, mógłby jednak pisać: Poczta Głosowa ABC.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego