pisownia tytułów

pisownia tytułów
28.01.2008
28.01.2008
Czy nazwa publikacji pt. Kodeks Dobrych Praktyk, nazwanej w ten sposób przez stowarzyszenie będące jej autorem, jest poprawna (lub co najmniej możliwa do zaakceptowania), a jeżeli nie (uważam, że powinna się ona nazywać: Kodeks dobrych praktyk) – czy błędem jest również przytoczenie nazwy tej publikacji przez innego piszącego w oryginalnym brzmieniu (a więc: Kodeks Dobrych Praktyk) bez cudzysłowu?
Serdecznie dziękuję.
Z poważaniem,
Artur Dudziński (tłumacz na język polski)
W tytule publikacji książkowej wielką literą zapisujemy tylko pierwszy wyraz, a to znaczy, że powinno być Kodeks dobrych praktyk. Zapis Kodeks Dobrych Praktyk odstępuje od zasad pisowni, nie można go w takim razie polecać. Rzecz jasna, takie odstępstwo, gdyby było świadome, miałoby pewną wartość retoryczną, można w takim razie czasem je akceptować.
Jeśli jakaś forma językowa budzi nasze zastrzeżenia, powinniśmy dać jakiś znak dystansu w stosunku do niej. Może to być komentarz w nawiasie albo w przypisie, a najprostszą jego formą jest nawiasowy pytajnik lub wykrzyknik.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego