pisownia wyrazów z cząstkami obcego pochodzenia

pisownia wyrazów z cząstkami obcego pochodzenia
15.06.2009
15.06.2009
Czy wyrazy zapożyczone, np. e-marketing (marketing internetowy / elektroniczny, a nie jak w języku angielskim eMarketing, czy email) lub telemarketing (czy tele-marketing), piszemy z łącznikiem, czy bez? Czy w języku polskim rządzi tym jakaś zasada?
Jaka powinna być poprawna pisownia takich wyrazów jak: i-marketing lub e-marketing, elektro-marketing, ale już telemarketing, e-kartka, eko-torba (ekotorba czy eko torba), call-center (callcenter czy call center), infolinia (info-linia czy info linia)?
Większość z podanych wyrazów zawiera cząstki wyrazowe obcego pochodzenia, które upowszechniają się w języku polskim od zaledwie kilkunastu lat. Niektóre z nich można uznać za przedrostki, zwłaszcza e- (od elektroniczny), i- (od internetowy), inne zaś za cząstki złożeń, np. info- (od informatyczny, informacyjny). Niezależnie od interpretacji należałoby je pisać łącznie, zresztą słowniki podają zapisy telemarketing, infolinia. Zapis ekotorba łatwo ustalić, skoro znamy formy ekosystem, ekoturystyka.
W wypadku przedrostka e- utrwalił się zwyczaj zapisu z łącznikiem, a wyraz e-mail podają nowsze słowniki (podobnie zapisuje się też nie notowany dotąd przez słowniki przedrostek i-). Jest to, co prawda, pisownia wyjątkowa, ale – moim zdaniem – uzasadniona, gdyż powoduje, że takie formy, jak np. e-kartka, e-marketing, stają się czytelniejsze.
Wyrażenie call center jest angielskie, należy je pisać tak, jak zalecają słowniki tego języka (z odstępem).
Wyraz elektromarketing należy zapisać bez łącznika.
Szczegółowe zasady pisowni przedrostków i użycia łącznika podaje Wielki słownik ortograficzny PWN.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego