plaza

plaza
21.07.2010
21.07.2010
Wielki słownik wyrazów obcych PWN podaje, że rzeczownik plaza jest nieodmienny. Wyraz ten występuje w nazwie sieci galerii handlowych. Nie zdarzyło mi się usłyszeć, by ktoś honorował tę słownikową nieodmienność. Ludzie jeżdżą do Plazy, są w Plazie, wysiadają pod Plazą itd. Czy można się spodziewać, że słownik zrezygnuje z ndm wobec zwyczaju językowego, czy raczej polubić nieodmienianie plaza?
Kwerenda w korpusie PWN pokazuje, że interesujące Pana słowo występuje po innych rzeczownikach jako ich podrzędnik i przyjmuje wartość mianownika niezależnie od tego, w którym przypadku stoi rzeczownk nadrzędny, por. „(…) uroczystość zaplanowano na 18 listopada w nowojorskim hotelu Plaza” (Viva). Takie Plaza jest nazwą własną lub składnikiem nazwy własnej, co odzwierciedla się w jego pisowni.
Potocznie oczywiście można to słowo odmieniać – analogicznie w hotelu Bristol albo w Bristolu – a zakończenie -a pokazuje, że powinniśmy Plazę odmieniać jak rzeczowniki rodzaju żeńskiego.
To samo można powiedzieć o rzeczowniku pospolitym plaza, zanotowanym w WSWO z definicją: „kompleks handlowy, biurowy lub mieszkalny – używane zwykle w nazwach własnych”. Z definicji tej widać zresztą, że użycie danego słowa jako nazwy pospolitej jest rzadkie.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego