plebiscitum

plebiscitum

17.01.2024
17.01.2024

W Słowniku PWN znajduje się słowo plebiscitum. Brak jest jednak odmiany. Czy to słowo się odmienia, np. tak jak referendum? Bardzo dziękuję, życząc szczęśliwego 2024 roku!

Wyraz plebiscitum jest rzeczownikiem częściowo nieodmiennym, jak wiele innych, pochodzących z łaciny, rzeczowników zakończonych w mianowniku liczby pojedynczej na -um. Nieodmienność dotyczy tu wyłącznie liczby pojedynczej. W liczbie mnogiej występuje regularna odmiana, z pominięciem zakończenia -um (np. M. plebiscita; D. plebiscitów; C. plebiscitom), por.

  • Uchwały plebsu (plebiscita) uchwalane były na zgromadzeniach plebejuszy, pod przewodnictwem i na wniosek trybunów plebejskich.
  • Tekst inskrypcji kończy się sankcją, w której została podkreślona nadrzędność Lex wobec innych aktów prawnych – ustaw, wniosków ustaw, plebiscitów lub uchwał senatu, a jej celem było uniknięcie sprzeczności w przypadku uregulowań w tej samej materii.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego