płocha sarna

płocha sarna
12.04.2014
12.04.2014
Zarzucono mi, że użyłem słowa płochy jako synonimu słów strachliwy, pierzchliwy. Dotąd wydawało mi się, że to powszechny synonim tego słowa, ale – jak sprawdziłem w kilku nowszych słownikach – jako synonimu tych słów stosuje się słowo płochliwy, a w starym słowniku Doroszewskiego przy haśle płochy (jako 'bojaźliwy') widnieje przypis „wychodzące z użycia”. Czy zatem zwrot płocha sarna można obecnie uznać za błędny, czy nadal można zamiennie używać przymiotników płochy i płochliwy?
W słowniku Doroszewskiego słowo płochy określono jako wychodzące z użycia, w późniejszych słownikach zaś jako przestarzałe. Co więcej, z trzech jego znaczeń zanotowanych przez Doroszewskiego tylko jedno jest w słownikach współczesnych: 'lekkomyślny, nierozważny, niestały w uczuciach'. Kierując się słownikami, można by więc słowo płochy w znaczeniu 'dający się łatwo spłoszyć' uznać już za dawne, dziś nie używane. W NKJP na 96 przykładów tylko jeden (z 1969 r.) jest ilustracją znaczenia, o które Pan pyta.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 12.04.2014
    Korespondent poradni, pan Michał Gniazdowski, doszukał się w NKJP jeszcze jednego przykładu na użycie słowa płochy w znaczeniu \'płochliwy\', i to w stosunkowo niedawnym tekście: „Witaj, Płocha Sarenko – ukłonił się uprzejmie Wielki Wódz Sokole Oko i podał Karolci rękę\'\' (Maria Krüger, Karolcia, 1959). Pomijane we współczesnych słownikach znaczenie zatem żyje, choć jest rzadko widoczne.
    Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego