po 7. miesiącu

po 7. miesiącu

19.11.2023
19.11.2023

„po” — odniesienie do czasu.


Pytanie może i filozoficzne, ale co dokładnie oznacza/jak rozumieć stwierdzenie:

Coś jest dozwolone „po 7. miesiącu” [rozpoczętym czy ukończonym?], np. Dziecko może spożywać coś po 7. miesiącu. Czyli dziecko ma 7 miesięcy i jeden dzień [i to już jest ten moment „po”], czy ukończony 7. miesiąc [dopiero po minięciu pełnego miesiąca jest „po”]?

Dla mniej bardziej zrozumiałe byłoby w tym przypadku zapisanie „od 8. miesiąca”.

W odniesieniu do godziny, np. po 16-tej to 16:15 i każda późniejsza godzina jest już właściwym czasem, nie czekam do godziny 17:00 [do minięcia pełnej godziny 16:00 aby coś rozpocząć].

Wszystkie przyimki – jako tzw. wyrazy synsemantyczne (inaczej: współznaczące, niepełnoznaczne) – mają dość ogólne sensy. Ich funkcja znaczeniowa objawia się przede wszystkim w wypowiedzi, kiedy współwystępują z wyrazami pełnoznacznymi, por. np. kawa z mlekiem to coś innego niż kawa bez mleka.

Przyimek po określa różne relacje czasowe. Stanowi również wykładnik następstwa czasowego oznaczający: ‘w takim czasie, że stan rzeczy lub zdarzenie, o których mowa, następują później niż to’. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że określenie po 7. miesiącu życia oznacza dopuszczenie czegoś do użytku po ukończeniu przez dziecko pełnych siedmiu miesięcy życia. Nie jest to jednakjak słusznie zauważa korespondent poradni – całkowicie jednoznaczne. W wypadku tekstów instruktażowych, rozmaitych ostrzeżeń, pouczeń itp. konieczna jest bezwzględna precyzja znaczeniowa. W tym wypadku wystarczyło napisać np. po skończeniu 7. miesiąca życia lub od początku 8. miesiąca życia.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego