poczet chorągwiany

poczet chorągwiany

1.06.2021

Dzień dobry,

w Wojsku Polskim wprowadzono niedawno Chorągiew Wojska Polskiego. Jak należy prawidłowo określać poczet z chorągwią? (analogia do sztandaru wojskowego i nazwy poczet sztandarowy):

1. Poczet Chorągwi Wojska Polskiego

2. Poczet chorągwiowy

3. Poczet chorągwiany czy może jeszcze inna formuła jest poprawna?


Jak analogicznie należy poprawnie nazywać osobę trzymającą Chorągiew Wojska Polskiego? (w przypadku pocztu sztandarowego taką osobę nazywamy "sztandarowym")

Występujący w polszczyźnie przymiotnik utworzony od rzeczownika chorągiew to chorągwiany. Spotykamy go zazwyczaj w następujących kolokacjach: drzewce chorągwiane, orły chorągwiane, władze chorągwiane, żołnierze chorągwiani, szlachta chorągwiana. Nie ma zatem przeciwskazań, by mówić i pisać o poczcie chorągwianym. Połączenie wyrazowe tego rodzaju stosowane jest zresztą od dawna. W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 czerwca 1925 r. w sprawie wykonania Ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego czytamy np.: Po nabożeństwie dowódca formacji, względnie wyznaczeni przez niego oficerowie wydają komendę „do przysięgi”. Poczet chorągwiany występuje przed front z rozwiniętą chorągwią (sztandarem), przy której staje dowódca formacji, poczem duchowny danego wyznania odczytuje rotę przysięgi w języku polskim, a szeregowi powtarzają za nim głośno poszczególne zdania, przyjmując postawę, przepisaną regulaminem (pisownia oryginalna).

Osobę trzymającą chorągiew możemy nazwać – przez analogię do sztandaru i sztandarowego oraz proporca i proporcowegochorągwiowym.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego