pod parkiet czy pod parkietem?

pod parkiet czy pod parkietem?
30.01.2003
30.01.2003
Czy niepoprawne jest zdanie: „Gdy podłoże jest nierówne, trzeba ułożyć pod parkiet specjalną masę wyrównującą”? Redakcyjny spór rozgorzał wokół kwestii, czy sformułowanie pod parkiet (według polonistów będące branżowym żargonem) nie powinno być zastąpione sformułowaniem pod parkietem. Nie czuję niepoprawności pierwszego sformułowania, przeszkadza mi natomiast drugie, gdyż nieco inaczej odbieram jego znaczenie. Wydaje mi się, że pod parkietem można coś ułożyć (oczywiście czysto teoretycznie), kiedy on już jest, tymczasem tu chodzi oczywiście o ułożenie czegoś pod parkiet, zanim ten zostanie ułożony.
Gdy mowa o miejscu, używa się miejscownika (np. „Piłka leży pod stołem”, „Połóż piłkę pod stołem”), gdy o kierunku – biernika (np. „Schowaj piłkę pod stół”). Wyraźnej analogii do kładzenia masy wyrównującej tu jednak nie ma, gdyż piłkę kładziemy, gdy stół już jest, a masę kładziemy, gdy jeszcze nie ma parkietu. Mnie też kładzenie masy pod parkietem przywodzi na myśl czysto teoretyczną sytuację, o której Pani wspomniała. Wolałbym kłaść masę pod parkiet, co tłumaczy mi się tym lepiej, że ona jest przeznaczona pod parkiet.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego