podkoszulek i podkoszulka

 
podkoszulek i podkoszulka
25.10.2002
Która forma mianownika l.p. jest poprawna: podkoszulek czy podkoszulka? Jestem za podkoszulką (pochodzi od koszulki), a słowa koszulek (M.l.p.) nie ma. Bardzo proszę Pana o odpowiedź.
Żeńska podkoszulka jest formą rzadszą niż męski podkoszulek i nie wszyscy są skłonni ją aprobować. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN oznacza ją jako potoczną, a poprzedni Słownik poprawnej polszczyzny PWN traktował podkoszulkę jako błąd.
Rzeczywiście nie ma męskiej formy koszulek, ale nie ma też męskich form główek, nóżek, piętek. A przecież nie będzie Pan na tej podstawie dyskredytował form podgłówek, podnóżek, napiętek i lansował w zamian formy żeńskie: podgłówka, podnóżka, napiętka.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego