poetycka sprawiedliwość

 
poetycka sprawiedliwość
27.11.2014
Czy istnieje określenie/zwrot poetycka sprawiedliwość, a jeśli tak, to co on oznacza i czy zapisany jest we właściwym szyku? Bo mówimy np. sprawiedliwość społeczna, nie społeczna sprawiedliwość.
Pozdrawiam serdecznie
Anna
Wyrażenie to wygląda na utworzone ad hoc, bez szerszego kontekstu trudno zgadnąć, jaki sens chciał nadać mu jego twórca. Może miał na myśli sprawiedliwość wymierzaną przez poetów albo głoszoną w ich wierszach?
Jako doraźne powinno mieć raczej szyk: przymiotnik plus rzeczownik, a nie na odwrót. Umieszczenie przymiotnika po rzeczowniku sugerowałoby kategoryzację, np. „Istnieje sprawiedliwość poetycka i sprawiedliwość dramaturgiczna”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 27.11.2014
    W związku z wypowiedzią na temat wyrażenia poetycka sprawiedliwość chciałem zwrócić uwagę, że w języku angielskim znany jest idiom poetic justice. Wydaje mi się, że to polskie wyrażenie jest dosłowną kalką językową z tego idiomu.
    Michał Rosa
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego