pokojów czy pokoi?

pokojów czy pokoi?
2.07.2009
2.07.2009
Witam!
Jak poprawnie odmienia się rzeczowniki: tramwajów czy tramwaji, pokojów czy pokoji, rodzajów czy rodzaji?
Dziękuję:)
Po samogłosce pierwszeństwo daje się zakończeniu -jów, ale -i (nie -ji!) w tej pozycji też jest akceptowane, niekiedy z zastrzeżeniem, że w języku potocznym. Tak więc np. pokojów lub pokoi, nie pokoji (-ji jest poprawne po spółgłosce, np. misji).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego