polszczenie imion a praktyka edytorska

polszczenie imion a praktyka edytorska
25.05.2010
25.05.2010
Szanowni Państwo,
kto ma rację: wydawcy czy autor poradnika? Wg Edycji tekstów Wolańskiego „obecnie nie ma zwyczaju polszczenia imion […] niedopuszczalne jest współwystępowanie imion oryginalnych i spolszczonych”. Tymczasem jest to bardzo częste (Tomasz Howard, Thomas Grey, zob. Wieczna księżniczka P. Gregory). Poradnik: „niedopuszczalne są konstrukcje hybrydyczne typu: hrabia d'Artois”, tymczasem często występują (admirał d'Annehaut, zob. Katarzyna Medycejska J. Héritiera).
Pozdrawiam
JTP
Nie znam powieści Wieczna księżniczka Philippy Gregory, więc trudno mi odpowiadać za taką czy inną decyzję tłumacza w sprawie polszczenia imion, gdyż – jak zaznaczyłem w swojej książce – decyzja zawsze należy w tym względzie do niego. Jednakże – jak czytam w streszczeniu powieści – bohaterką książki jest Katarzyna Aragońska, która w wieku trzech lat została zaręczona z księciem Walii, Arturem, synem i dziedzicem króla Henryka VII. Mamy zatem w powieści do czynienia z postaciami historycznymi i fikcyjnymi. Być może – podkreślam, że to tylko hipoteza – tłumacz postąpił zgodnie z obowiązującymi prawidłami i spolszczył imiona władców i ich małżonków, a w formie oryginalnej pozostawił imiona niewładców. I tak np. gdy mowa w powieści o Tomaszu Howardzie, to chodzi o Tomasza Howarda, trzeciego księcia Norfolk (tego jednak nie wiem, gdyż nie znam książki), a gdy występuje Thomas Grey, to jest to osoba, która nie ma formalnego tytułu króla, księcia itd., i dlatego występuje pod imieniem Thomas.
Francuski rodzajnik (przedimek) de/d’ może poprzedzać tytuły arystokratyczne lub nazwiska. Jeżeli występuje przed nazwiskiem, to wówczas stanowi jego integralną część i nie może być pomijany, por. np. Charles de Batz, Henri d’Aramitz. Jeśli natomiast wchodzi w skład spolszczanej nazwy osobowej władcy, powinien być także spolszczony. I taki też przykład dałem w swej książce na str. 94, por. Karol Filip z (dynastii) Burbonów, hrabia Artois (oryg. Charles Philippe de Bourbon, comte d’Artois), a nie: hrabia d’Artois.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego