pomnik Czterech Śpiących?

pomnik Czterech Śpiących?
6.11.2014
6.11.2014
Jaki powinien być zapis zwyczajowej nazwy pomnika Braterstwa Broni Polsko-Radzieckiej: pomnik „czterech śpiących”, pomnik „Czterech śpiących”, pomnik „Czterech Śpiących” czy pomnik Czterech Śpiących? Wydaje mi się, że skoro to nazwa niedosłowna, to wskazane byłoby użycie cudzysłowu, a ponieważ ani określenie czterej śpiący, ani żadne z jego słów składowych nie jest samo w sobie nazwą własną, to nie trzeba używać wielkiej litery.
Będę wdzięczna za wyjaśnienie
Nazwa jest nieoficjalna, ale odpowiednia zasada ortografii (w WSO PWN ma ona numer [82]) nie ogranicza użycia wielkich liter w pisowni nazw budowli do nazw oficjalnych. Można więc pisać pomnik Czterech Śpiących.
Myślę, że pisownia małymi literami jest też dopuszczalna, ale wtedy dla jasności ujmowałbym nazwę w cudzysłów: pomnik „czterech śpiących”. Łączenie cudzysłowu z wielkimi literami nie wydaje mi się konieczne.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego