poseł czy posłanka?

poseł czy posłanka?
9.02.2012
9.02.2012
Mamy wątpliwość dotyczącą reguł Wikipedii: czy w boksach informacyjnych, w stosunku do kobiet będących posłankami, właściwsze jest stosowanie formy poseł, czy posłanka? Według niektórych, z uwagi na treść ustawy, która mówi wyłącznie o posłach, należy stosować rodzaj męski, ponieważ określa ona oficjalną nazwę funkcji. Dla innych ma to sens tylko dla stanowisk będących nazwami własnymi, a sama ustawa dotycząca parlamentarzystów używa wyłącznie rodzaju męskiego tylko dla klarowności zapisu.
Nie wiem, o jaką ustawę chodzi, ale przypuszczam, że dotyczy ona zarówno posłów (mężczyzn), jaki i posłanek, a formy poseł używa się w niej w znaczeniu generycznym, z myślą o funkcji, a nie płci. Ponieważ jednak nazwy zawodowe i tytuły kobiet stały się w ostatnich latach przedmiotem żywych dyskusji i nie brak osób, które uważają – moim zdaniem nie bez racji – że posługiwanie się w stosunku do kobiet nazwami rodzaju męskiego, gdy istnieją nazwy żeńskie, jest rodzajem dyskryminacji, sądzę, że należy dawać pierwszeństwo nazwom żeńskim wszędzie, gdzie nie natrafia to na opór ze strony systemu słowotwórczego języka (a i ten opór zresztą należałoby stopniowo przełamywać, zaczynając od wypowiedzi mniej oficjalnych). Krótko mówiąc, choć nie ma błędu w zapisach typu Anna Kowalska, poseł VII kadencji Sejmu, za trafniejsze i zgodne z duchem czasu uważam zapisy: Anna Kowalska, posłanka VII kadencji Sejmu.
Wyjątkiem są formy adresatywne: do kobiety posła (czyli posłanki) zwracamy się słowami: „Co Pani poseł ma do powiedzenia swoim wyborcom?”, a nie „Co Pani posłanka ma…?”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego