posiadać

posiadać
22.06.2004
22.06.2004
Czy właściwe jest używanie czasownika posiadać w zdaniach: „Laboratorium posiada certyfikat” lub „Aparat posiada własną instalację…”, „Pracownik posiada kwalifikacje do obsługi…” itp.? Osobiście mi się nie podoba, ale jest w użyciu. I w dodatku fakt „posiadania” innej rzeczy, cechy albo przywileju wynika często z nadania tytułu lub prawa własności, np. firma prawnie jest właścicielem (tzn. posiadaczem!!!?) certyfikatu wystawionego na jej imię.
Posiadać to wyraz książkowy, używany zwykle w odniesieniu do faktów mających odpowiedni ciężar gatunkowy; można więc posiadać wszechstronne wykształcenie, znaczny majątek itp. Użycie tego czasownika w trywialnych kontekstach jest zwykle zabawne, w związku z tym lepiej unikać sformułowań typu „Posiadam wąsy (nowe spodnie itd.)”.
Rzecz jest jednak dość skomplikowana, i nie da się jej w krótkiej poradzie wyczerpująco objaśnić, toteż polecam lekturę słowników, przede wszystkim Innego słownika języka polskiego, w którym użycie czasownika posiadać zostało wnikliwie opisane, a także Nowego słownika poprawnej polszczyzny, w którym podano m.in. wskazówki bibliograficzne.
W żadnym z podanych trzech przykładów użycie posiadać nie jest błędne, co wynika m.in. stąd, że są to fragmenty tekstów pisanych o charakterze urzędowym. Prawda jednak, że zastąpienie słowa posiadać przez mieć dałoby wyrażenia bardziej naturalne.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego