powinien

powinien
6.12.2012
6.12.2012
Czy zdanie: „Powinniśmy to zrobić już godzinę temu” jest prawidłowe? Czy może brakuje tam cząstki byli? Czy w cudzysłowie powinna była się znaleźć kropka zamykająca zdanie?
Odmiana czasownika powinien przez czasy jest ułomna (brak odrębnego wykładnika czasu przyszłego) i niekonieczna. Forma powinien może być odniesiona do szeroko rozumianej teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Powinien był brzmi książkowo i jednoznacznie odsyła w przeszłość.
„Czy w cudzysłowie powinna była się znaleźć kropka zamykająca zdanie?”. Ani nie powinna, ani nie powinna była. Kropka w ogóle nie należy do zdania, służy raczej rozdzielaniu zdań, a gdy nie ma czego rozdzielać, nie trzeba też stawiać kropki. Częstym błędem jest np. umieszczanie jej po różnych napisach izolowanych, nie układających się w ciąg linearny, np. na plakatach, ulotkach, stronach redakcyjnych książek.
Znak zapytania, wykrzyknik i wielokropek pod tym względem różnią się od kropki, tzn. stanowią integralną część zdania i powinny razem z nim znaleźć się w cudzysłowie, w nawiasie, na plakacie, na stronie tytułowej itp. (por. pierwsze zdanie poprzedniego akapitu).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego