powinien

powinien
6.12.2012
6.12.2012
Czy zdanie: „Powinniśmy to zrobić już godzinę temu” jest prawidłowe? Czy może brakuje tam cząstki byli? Czy w cudzysłowie powinna była się znaleźć kropka zamykająca zdanie?
Odmiana czasownika powinien przez czasy jest ułomna (brak odrębnego wykładnika czasu przyszłego) i niekonieczna. Forma powinien może być odniesiona do szeroko rozumianej teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Powinien był brzmi książkowo i jednoznacznie odsyła w przeszłość.
„Czy w cudzysłowie powinna była się znaleźć kropka zamykająca zdanie?”. Ani nie powinna, ani nie powinna była. Kropka w ogóle nie należy do zdania, służy raczej rozdzielaniu zdań, a gdy nie ma czego rozdzielać, nie trzeba też stawiać kropki. Częstym błędem jest np. umieszczanie jej po różnych napisach izolowanych, nie układających się w ciąg linearny, np. na plakatach, ulotkach, stronach redakcyjnych książek.
Znak zapytania, wykrzyknik i wielokropek pod tym względem różnią się od kropki, tzn. stanowią integralną część zdania i powinny razem z nim znaleźć się w cudzysłowie, w nawiasie, na plakacie, na stronie tytułowej itp. (por. pierwsze zdanie poprzedniego akapitu).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego