poza po przecinku?

poza po przecinku?
29.10.2011
29.10.2011
Chciałabym się dowiedzieć, czy przed słowem poza stawiamy przecinek? Traktuję je jako synonim słowa oprócz i wydaje mi się, że nie powinno być przecinka. W jednym z oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych znajduje się następująca klauzula: „Oświadczenie zawiera wszystkie dochody nieopodatkowane wymienione powyżej poza dochodami nieopodatkowanymi znanymi OPS z urzędu”. Pomijam tu kwestię, czy przytoczone zdanie jest poprawnie skonstruowane.
Nie ma reguły, która kazałaby przed słowem poza postawić przecinek. Czasem jednak przecinek może być przed nim wymagany ze względu na inne cechy budowy zdania, np. „Zrobiono wszystko, co planowano, poza placem zabaw” (przecinek przed poza zamyka zdanie podrzędne), albo usprawiedliwiony intencją piszącego, np. „Zrobiono wszystko, poza placem zabaw” (przecinek sugeruje, że część zdania następującą po nim piszący traktuje jako dopowiedzenie, w mowie takiemu przecinkowi odpowiada pauza).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego