pra-Polacy czy Prapolacy?

pra-Polacy czy Prapolacy?
8.12.2011
8.12.2011
Szanowna poradnio,
sufiks pra-/pre- 'uprzedni, wstępny, początkowy' z rzeczownikami zapisujemy łącznie, np. pradziadek. A jak zapisać tę cząstkę np. z wyrazem Polacy? PraPolacy? Pra-Polacy?
Będę wdzięczna za odpowiedź.
A. K.
WSWO w par. [183] każe zapisywać z łącznikiem wyrazy, w których przedrostek dodano do nazwy własnej, np. arcy-Europejczyk, eks-Amerykanin, post-Jugosławia, pseudo-Polak, ultra-Murzyn. Mamy jednak rzeczownik Prasłowianie, którego pisownia jest inna. Myślę więc, że jeśli interesujące Panią słowo ma oznaczać grupę etniczną, to można zapisywać je bądź zgodnie w regułą [183], bądź tak jak nazwę Prasłowianie. Jeżeli natomiast chodzi Pani o inne użycie tego słowa – na przykład jeśli zamierza je Pani odnieść do pokolenia naszych pradziadków, którzy za młodu nie znali jeszcze nie tylko internetu, ale nawet telewizji – to właściwy będzie zapis z łącznikiem, czyli pra-Polacy.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego