prawny i prawniczy

prawny i prawniczy

21.05.2024
21.05.2024

Które wyrażenie jest poprawne: konkurs prawniczy czy konkurs prawny? Czy zapisane przymiotniki prawniczy i prawny mają tożsame znaczenie?

Przymiotniki prawny i prawniczy nie są synonimami absolutnymi i nie we wszystkich kontekstach można te wyrazy stosować wymiennie, por.

  1. prawny: 1) ‘dotyczący prawa, stanowiący prawo, obowiązujący według prawa, określony prawem, zgodny z prawem’, np. akt prawny, instytucja prawna, luka prawna, pomoc prawna, porządek prawny, przepis prawny, skutek prawny; 2) ‘taki, który zajmuje się prawem jako dziedziną zawodową, stosowany w dziedzinie prawa’ (synonim: prawniczy), np. biuro prawne, kancelaria prawna, nauki prawne;
  2. prawniczy: ‘dotyczący prawnika lub prawa’, np. kancelaria prawnicza, nauki prawnicze, studia prawnicze, terminologia prawnicza.

Oba przywołane w pytaniu wyrażenia – tzn. konkurs prawniczy i konkurs prawny – są poprawne i często są stosowane wymiennie, por. np.

  • 22 października odbył się powiatowy konkurs prawny, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły.
  • Konkurs prawny odbędzie się w październiku w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie.
  • Równolegle odbędzie się konkurs prawniczy, którego zwycięzca otrzyma indeks na wybrany kierunek studiów.
  • Warsaw High School Moot Court to ogólnopolski konkurs prawniczy skierowany do licealistów zainteresowanych prawem.

Wyrażenia te mogą jednak – w zależności od kontekstu – znaczyć trochę co innego. Konkurs prawniczy może być konkursem przeznaczonym wyłącznie dla prawników (w odróżnieniu od np. konkursu inżynierskiego skierowanego do inżynierów). Z kolei uczestnikami konkursu prawnego nie muszą być prawnicy, lecz osoby zainteresowane prawem (w odróżnieniu od konkursu plastycznego czy konkursu literackiego, przeznaczonego dla miłośników sztuk pięknych bądź literatury).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego