procent

procent
12.07.2001
12.07.2001
W reklamie słyszałam sformułowanie: rabat w wysokości 1 procenta. Czy forma słowa procent przy tym liczebniku jest poprawna? O ile pamiętam w Słowniku poprawnej polszczyzny Doroszewskiego dopełniacz od procent to procentu.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego nie różni się pod tym względem od poprzedniego. Ale zwyczaj językowy sankcjonuje też formę procenta, nie możemy jej więc kategorycznie odrzucać (tym bardziej, że obie występują w przybliżeniu równie często). Możemy natomiast polecać formę procentu jako lepszą, zgodną z oczekiwaniami osób wykształconych i czułych na sprawy językowe.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego