protokoły szkolne

protokoły szkolne
29.01.2010
29.01.2010
Witam!
Piszę szkolne protokoły. Mam wątpliwości co do zapisu:
– Zapoznałem/-am się z treścią protokołu,
– Zapoznałem(-am) się z treścią protokołu.
Który zapis jest poprawny? Czy stawiamy między () i / spacje?
Czy na konies roku szkolnego wystawiamy ocenę z zachowania, czy ocenę zachowania?
Iwona K.
Zapisy, o jakie Pani pyta, zawsze będą niezręczne, jakkolwiek się je skonstruuje. Najlepiej by było omijać je, wybierając konstrukcje neutralne ze względu na płeć, np. zbudowane w czasie teraźniejszym (jeśli to możliwe). W danym przykładzie cel ten osiągamy np. za pomocą formuły: „Oświadczam, że znam treść protokołu”. Gdyby mimo wszystko wolała Pani zapisy z nawiasami i ukośnikiem, to proponuję, żeby wokół ukośnika umieszczać spacje stałej szerokości. Wielkość spacji na zewnątrz nawiasów można natomiast pozostawić edytorom tekstu i programom typograficznym.
Ocenę wystawiamy z czegoś: z matematyki, z zachowania itp. Taka ocena to inaczej stopień, w polskiej szkole wyrażany liczbą. Ocena czegoś natomiast to czynność polegająca na ocenianiu tego. Wynikiem oceny zachowania może być więc ocena z zachowania.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego