przecinek a dopowiedzenie

 
przecinek a dopowiedzenie
4.06.2014
Wśród moich znajomych trwa dyskusja nt. przecinka w zdaniu „Odpoczywam dziś, na łonie natury”. Część osób uważa, że przecinek w tym zdaniu jest dopuszczalny (ja należę do tej grupy), jeśli mamy do czynienia z dopowiedzeniem (zdanie pojawiło się w formie pisemnej, bez kontekstu, więc nie możemy się powołać na różnicę w intonacji w wersji z przecinkiem i bez), natomiast nasi przeciwnicy twierdzą, że przecinek w tym zdaniu jest niedopuszczalny, bez względu na kontekst. Czy mogę prosić o komentarz?
Można sygnalizować przecinkiem pauzę w wypowiedzi, a jednocześnie hierarchizować jej treść, dając do zrozumienia, że to, co po przecinku, jest uboczne, nie tyle powiedziane, co dopowiedziane, tak jakby było poprzedzone komentarzem metatekstowym w rodzaju nawiasem mówiąc, por.
Odpoczywam dziś, (nawiasem mówiąc, ) na łonie natury.

Nie dziwi mnie jednak, że taki przecinek budzi wątpliwości. Zamiast spierać się ze znajomymi może lepiej zastąpić przecinek kropką?
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego