przecinek a okoliczniki

 
przecinek a okoliczniki
10.09.2007
Szanowni Państwo!
Podobno nie wolno stawiać przecinków po okolicznikach zawierających równoważniki zdań oparte na rzeczowniku, zaczynające się od: dzięki..., mimo..., po..., poza..., w miarę jak..., z powodu..., zgodnie z... Czy są to wszystkie takie zwroty, a jeśli nie, to czy mogliby Państwo podać pełną ich listę? I czy jest to zasada nienaruszalna, czy też są od niej jakieś wyjątki?
Kłaniam się,
Wojciech Tokarzewski
Jest ogólna zasada, aby nie wydzielać przecinkiem okolicznika otwierającego zdanie, np. „Po powrocie z wakacji | miała znów mnóstwo pracy” albo „Wbrew najczarniejszym przewidywaniom | chory szybko wracał do zdrowia”. W miejscach oznaczonych tutaj pionową kreską może pojawić się krótka pauza w wymowie, ale nie przecinek.
Wyliczenie słów, od których może zaczynać się okolicznik, jest praktycznie niemożliwe, choćby dlatego, że może się on zaczynać nazwą własną. Interpunkcja polska ma w ogóle charakter raczej gramatyczny niż leksykalny, tzn. odzwierciedla budowę zdania, w mniejszym stopniu zaś wynika z użycia w nim konkretnych słów.
Jak wiadomo, nie ma reguły bez wyjątków, tak jest i w tym wypadku. Na przykład jeśli częścią okolicznika jest uboczny zwrot o charakterze wtrącenia, to zwrot ów ujmujemy w dwa przecinki, z których drugi zbiega się z końcem okolicznika, np. „Po powrocie z wakacji, tym razem wyjątkowo długich, miała znów mnóstwo pracy” .
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego