przecinek między przymiotnikami

przecinek między przymiotnikami
13.10.2008
13.10.2008
Mam pytanie o interpunkcję w zwrocie liczby pierwsze mniejsze niż n. Matematycy, zdaje się, nie rozdzielają dwóch przymiotników przecinkiem. Czy jest to zgodne z normą językową?
Dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Przymiotniki w zacytowanej konstrukcji nie są równorzędne: pierwszy jest częścią terminu, drugi częścią frazy przymiotnikowej zawężającej jego zakres. To wyjaśnia, dlaczego nie ma między nimi przecinka.
Przecinek można by postawić, gdyby fraza mniejsze niż n miała charakter nierestryktywny, tzn. gdyby nie zawężała zakresu terminu liczby pierwsze. Tak jest np. w zdaniu: „Znam wszystkie jednocyfrowe liczby pierwsze, mniejsze niż 10”, skądinąd bowiem wiadomo, że liczby jednocyfrowe są mniejsze od 10. Brak przecinka w tym zdaniu zwracałby uwagę, gdyż sugerowałby, że jednocyfrowe liczby pierwsze mogą wynosić 10 lub więcej. Inna rzecz, że przytoczone tu zdanie wydaje się redundatne, gdyż każdy wie, że jednocyfrowe liczby pierwsze muszą być mniejsze niż 10.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego