przedimki i wielka litera

przedimki i wielka litera
20.12.2011
20.12.2011
Czy istnieje jakaś ogólna zasada, która określałaby pisownię obcojęzycznych nazwisk z elementami takimi, jak: de, del, de las, di, van, von? Należy te przedimki zapisywać dużymi czy małymi literami, a może – niestety – wszystko zależy od konkretnego nazwiska i nie ma reguły?
Ogólnej zasady nie mamy, a zapisy w tekstach polskich są na ogół – jak można sądzić – przejmowane z tekstów obcych. Nic więc dziwnego, że pojawiają się niemal wszystkie możliwe warianty. Mogę natomiast zamiast reguł pisowni zaproponować dwie reguły ustalania optymalnej pisowni takich nazwisk, bo rozumiem, że chodzi o staranność edytorską.
Pierwszą regułę można oprzeć na obserwacji, że w takich nazwiskach przedimki są częściej pisane małymi literami. Z niej możemy wyprowadzić arbitralną zasadę pisania wszystkich przedimków małą literą.
Lepszą metodą będzie krytyczne wykorzystanie Wikipedii. Ma ona wielki zasób haseł, a wikipedyści są skrupulatni pod względem pisowni. Krytycyzm jednak jest konieczny, bo np. w polskim haśle Giuseppe di Stefano jest mała litera, we włoskim zaś kilkakrotnie zapis literą wielką, a raz małą. Po wyszukaniu hasła w polskiej Wikipedii najlepiej przełączyć się na artykuł w rodzimym języku osoby, której nazwisko chcemy ustalić, i wybrać ten zapis.
Pierwsza metoda pozwala na szybkie rozwiązanie problemu, druga zmusza do zajmowania się nim, ale za to daje pewniejsze wyniki.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego