przesłona czy przysłona?

przesłona czy przysłona?
25.06.2007
25.06.2007
Przesłona czy przysłona? Chciałbym się dowiedzieć, która forma jest poprawna, jeśli chodzi o część urządzenia optycznego w postaci regulowanego otworu na drodze strumienia światła, stosowanego w aparatach fotograficznych?
Według słowników obie formy są poprawne, obie też są w użyciu, np. w prasie. W tekstach specjalistycznych słowa te bywają jednak różnicowane, przy czym przysłoną nazywa się „urządzenie stosowane w przyrządach optycznych do regulowania ilości przechodzącego światła”, a przesłoną – „element uszczelniający podłoże zapory wodnej” (cyt. za Ilustrowany leksykon techniczny WNT). Za informacje na temat użycia ww. słów w tekstach specjalistycznych dziękuję p. Andrzejowi Trzasce.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego