przy założeniu, że

przy założeniu, że

20.09.2023
20.09.2023

Proszę o wyjaśnienie, gdzie stawiamy przecinek w wyrażeniu „przy założeniu że” w poniższych przykładach:

1. Przy założeniu(,) że ceny otrzymywane przez producentów równe są cenom płaconym przez konsumentów, jak również że popyt na żywność jest równy wielkości produkcji, wówczas zmniejszenie się cen wynikających z formuły popytu warunkowego prowadzi do wzrostu popytu na żywność i umożliwia zwiększenie produkcji rolnej.

2. Istotą jest asymetria reakcji uczestników rynku, przy założeniu(,) że decyzje produkcyjne podejmowane są z opóźnieniem pod wpływem cen skupu produktów z poprzedniego roku.

Czy zasada jest taka sama, jak w przypadku „pod warunkiem że”?

Dziękuję.

Fraza przysłówkowa przy założeniu jest stosowana wówczas, gdy przyjmujemy za prawdziwe określone twierdzenie, które stanowi podstawę i punkt początkowy dla określonej tezy. Owo twierdzenie jest wprowadzane zazwyczaj w formie wypowiedzenia podrzędnego po spójniku że. Spójnik ten poprzedzamy przecinkiem, por. np.

  • Przy założeniu, że rodzice są oszczędni i kupują z głową, wydadzą na wyprawkę dla pierwszoklasisty maksymalnie 400 złotych.

W przywołanych w pytaniu zdaniach konieczne są zatem przecinki we wskazanych miejscach. W drugim ze zdań przecinek jest również konieczny przed przy założeniu, ponieważ fraza ta wraz z całym następującym po niej członem stanowią dopowiedzenie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego