przymiotnik od eutanazja

 
przymiotnik od eutanazja
5.06.2003
Dzień dobry!
Jaka jest poprawna forma przymiotnika utworzonego od rzeczownika eutanazja: eutanatyczny (np. zabieg) czy eutanazyjny? SPP milczy na ten temat.
Milczy nie tylko SPP, ale i wiele innych słowników, gdyż przymiotnik od eutanazja jest w polszczyźnie mało rozpowszechniony i przez to jego forma jest nieustabilizowana. Na przykład w Archiwum Gazety Wyborczej forma eutanazyjny występuje tylko w dwóch dokumentach, eutanatyczny też w dwóch, prócz nich zaś trafia się eutanastyczny – tylko raz.
Kierując się analogią, należałoby dać pierwszeństwo formie eutanazyjny, por. liczne przykłady typu: okazja – okazyjny, kurtuazja – kurtuazyjny, inwazja – inwazyjny, finezja – finezyjny, telewizja – telewizyjny. Przykładów przemawiających za formą eutanatyczny jest mniej, por. afazja – afatyczny, frenezja – frenetyczny. Najmniej przykładów wspiera formę eutanastyczny, może tylko fantazja – fantastyczny, choć jest i para fantazja – fantazyjny, bardziej regularna.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego