przymiotniki złożone

przymiotniki złożone
18.10.2010
18.10.2010
Jaka jest poprawna pisownia słowa: teorio-grupowy czy teoriogrupowy?
Pozdrawiam
Przez analogię do teoriopoznawczy (słowo obecne w słownikach ortograficznych) i teoriomnogościowy (słowo łatwe do odnalezienia w korpusach językowych) należy pisać teoriogrupowy (rozumiem, że u podstaw tego wyrazu leży konstrukcja analogiczna do teorii poznania i teorii mnogości, czyli teoria grup).
Pisownię łączną można też uzasadnić na podstawie ogólniejszej reguły: od konstrukcji typu rzeczownik + rzeczownik w dopełniaczu tworzy się przymiotniki o pisowni łącznej, np. baza danych – bazodanowy. Łącznie pisane są także przymiotniki powstałe od konstrukcji typu przymiotnik + rzeczownik, np. staromiejski (od Stare Miasto) lub długowłosy (od długie włosy).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego