przypis słownikowo-rzeczowo-bibliograficzny

 
przypis słownikowo-rzeczowo-bibliograficzny
19.02.2020
Szanowni Państwo,
moja wątpliwość wiąże się z przypisami. Konkretnie dotyczy ona powołania się na jakąś pozycję za pomocą przytoczenia cytatu w przypisie dolnym. Chodzi o sytuację, gdzie w tekście głównym pojawia się łaciński zwrot, który objaśniany jest w przypisie poprzez dosłowny cytat z książki, której tłumacz przełożył go na język polski. Jak w takim wypadku powinno zostać oznaczone tłumaczenie tego zwrotu w przypisie dolnym?
Z pozdrowieniami,
Miłosz
Pytanie jest, niestety, wyjątkowo mało precyzyjne. Nie wiemy, czy „łaciński zwrot” jest wyrażeniem cytatem z łaciny, czy też cytatem właściwym z jakiegoś tekstu łacińskiego. Nie wiemy też, w jakiej konwencji sporządzane są przypisy bibliograficzne w przywołanej w pytaniu publikacji.
Na pewno błędem nie będzie stworzenie przypisu łączącego cechy przypisu słownikowego, rzeczowego i bibliograficznego, w którym podamy polski ekwiwalent łacińskiego zwrotu i napiszemy, że tłumaczenie to pochodzi z określonej książki. Przy czym w części bibliograficznej przypisu należy podać co najmniej inicjał imienia oraz nazwisko autora, tytuł jego książki, miejsce i rok jej wydania oraz numer stronicy, na której znajduje się owo tłumaczenie.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego