pytajnik w zdaniu złożonym

pytajnik w zdaniu złożonym
18.04.2008
18.04.2008
Witam!
Chciałam zapytać, czy zdanie o konstrukcji „Jeśli…, to…” można zakończyć pytajnikiem, jeśli drugie zdanie składowe jest pytające, np. „Jeśli nie będzie padać, to czy pójdziemy na spacer”. Znana mi jest zasada, że pytajnik stawiamy tylko wtedy, jeśli to zdanie nadrzędne jest pytające. Wydaje mi się, że w takim przypadku zdanie zaczynające się od jeśli jest nadrzędne, ale z drugiej strony chyba naturalniej byłoby zakończyć drugie zdanie znakiem zapytania.
Dziękuję za odpowiedź.
Zdanie zaczynające się od jeśli nie jest nadrzędne, lecz podrzędne. Zdaniem nadrzędnym w Pani przykładzie jest „(…) czy pójdziemy na spacer”. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby zamknąć je pytajnikiem.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego