rada miasta czy rada miejska?

rada miasta czy rada miejska?
16.04.2014
16.04.2014
W miastach na prawach powiatu w wyniku wyborów wyłania się władzę samorządową: prezydenta i radę. Problematyczny jest dla mnie sposób w jaki należy poprawnie określać drugi z tych organów: Rada Miasta czy Rada Miejska? W chwili obecnej obserwuję sporą dowolność w tej sprawie. Podobnie dzieje się z oficjalnym stosowaniem określeń: Urząd Miejski, Urząd Miasta, Rada Osiedla, Rada Osiedlowa (w mowie potocznej spotykam się z obiema formami).
W aktach prawnych stosuje się pisownię małymi literami, np. rada gminy lub prezydent miasta, gdyż ich zadaniem jest określić kompetencje różnych organów danego typu, a nie konkretnych, wskazanych indywidualnie. Tak samo należy postępować w innych tekstach, w których nazwy takie występują w referencji gatunkowej, a więc nie w odniesieniu do konkretnych organów. W referencji jednostkowej natomiast możemy użyć wielkich liter, przy czym nawet w domenie Sejmu RP spotyka się i Radę Miasta, i Radę Miejską. W tej różnorodności nie widzę większego problemu, ważne tylko, by oficjalne pisma dotyczące danej rady stosowały jednolite nazewnictwo (w mniej oficjalnych tekstach, np. dziennikarskich, można by się na nich wzorować).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego