radziecki

radziecki

6.03.2024
6.03.2024

Szanowni Państwo,

najserdeczniej proszę o udzielenie mi objaśnienia wobec następującego zagadnienia. Mianowicie są osoby, które podnoszą, że słowo „radziecki” odnosi się do ZSRR. Ale to przecież nieprawda, bowiem to słowo jest przymiotnikiem od rzeczownika „rada”. Ja jestem historykiem i na co dzień opisuję najróżniejsze sprawy, których zapisy są potwierdzone w księgach rady miasta (Nowego Sącza), czyli w księgach radzieckich.

Moje pytanie jest następujące, krótkie i na temat: jak brzmi przymiotnik od słowa „rada” (rada miasta, rada gminy, rada powiatu)?


Pozdrawiam najserdeczniej cały zespół specjalistów Poradni Językowej PWN!!!

Grzegorz Olszewski

Szanowny Panie,

przymiotnik radziecki w znaczeniu ‘odnoszący się do radnego, rajcy, rady, zwłaszcza rady miasta’ jest tzw. historyzmem, czyli wyrazem określającym realia rzeczowe epok minionych. Posługiwanie się nim w odniesieniu do realiów historycznych nie jest błędem, por. np. sąd, urząd radziecki, księgi radzieckie. Nie jest natomiast stosowany w kontekstach współczesnych, tj. w odniesieniu do rady miasta, gminy czy powiatu.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego