roboczogodzina i maszynogodzina

roboczogodzina i maszynogodzina
1.03.2007
1.03.2007
Poproszono mnie o rozstrzygnięcie sporu, jak zapisać skróty: roboczogodzina i maszynogodzina – odpowiednio rg, mg czy r-g i m-g?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Bożena Szwed
Jeśli uwzględnić zasady skracania podawane przez słowniki, najlepszymi skrótami będą rg. i mg. (z kropkami).
Nie ma jednak ustalonych skrótów od tych wyrazów. Spośród podanych należałoby odrzucić jedynie skróty z łącznikiem, który nie występuje w pełnym wyrażeniu. Stosuje się też skróty zapisywane wersalikami, np. RBH i RBG (od roboczogodzina). Najczęściej spotkać można skrót rb ‘roboczogodzina’.
Proponuję za wzorcowe przyjąć skróty rg. i mg. Inne skróty należałoby akceptować, jeśli są czytelne i nie naruszają przyjętych zasad skracania wyrazów.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego