różności

 
różności
25.01.2010
Irytują mnie pewne używane zwroty, czy sa one poprawne?
1. na chwilę obecną, na ten moment itp. zamiast obecnie, teraz, w tym momencie.
2. ktoś wypłacił pieniądze z konta zamiast podjął (moim zdaniem wypłacić można coś komuś, wypłacił kasjer, a nie klient).
Czy mam rację?
Z poważaniem
J. Mielcarski
Ad 1. Zwroty na chwilę obecną, na ten moment, podobnie jak chyba najbardziej z nich znany na dzień dzisiejszy są używane w języku urzędowym. Językoznawcy mówią o takich zwrotach kancelaryzmy, co powinno być neutralną kategorią opisową, ale stało się piętnującym epitetem. Urzędowy charakter ma także zwrot w chwili obecnej, ale w przeciwieństwie do dwóch wyżej wymienionych przynajmniej nie budzi wątpliwości gramatycznych. Jeśli nie zależy nam na tym, aby tekst brzmiał bardzo oficjalnie, mówmy obecnie lub teraz.
Ad 2. Zgadzam się z Panem – pieniądze wypłaca kasjer albo bankomat. W regulaminach kont bankowych pojawiają się wprawdzie sformułowania w rodzaju: „Wypłat z konta osobistego można dokonywać w formie (...)”, ale i one odnoszą się do czynności kasjera. Jeśli właścielel konta lub jego pełnomocnik (nie będący kasjerem) mówi, że wypłacił z konta 1000 złotych, to możemy to uznać za element polszczyzny potocznej i ewentualnie sankcjonować w tzw. normie potocznej. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, który posługuje się dwiema normami, nie wypowiada się jednak na temat takich sytuacji.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego