różności

różności
25.01.2010
25.01.2010
Irytują mnie pewne używane zwroty, czy sa one poprawne?
1. na chwilę obecną, na ten moment itp. zamiast obecnie, teraz, w tym momencie.
2. ktoś wypłacił pieniądze z konta zamiast podjął (moim zdaniem wypłacić można coś komuś, wypłacił kasjer, a nie klient).
Czy mam rację?
Z poważaniem
J. Mielcarski
Ad 1. Zwroty na chwilę obecną, na ten moment, podobnie jak chyba najbardziej z nich znany na dzień dzisiejszy są używane w języku urzędowym. Językoznawcy mówią o takich zwrotach kancelaryzmy, co powinno być neutralną kategorią opisową, ale stało się piętnującym epitetem. Urzędowy charakter ma także zwrot w chwili obecnej, ale w przeciwieństwie do dwóch wyżej wymienionych przynajmniej nie budzi wątpliwości gramatycznych. Jeśli nie zależy nam na tym, aby tekst brzmiał bardzo oficjalnie, mówmy obecnie lub teraz.
Ad 2. Zgadzam się z Panem – pieniądze wypłaca kasjer albo bankomat. W regulaminach kont bankowych pojawiają się wprawdzie sformułowania w rodzaju: „Wypłat z konta osobistego można dokonywać w formie (…)”, ale i one odnoszą się do czynności kasjera. Jeśli właścielel konta lub jego pełnomocnik (nie będący kasjerem) mówi, że wypłacił z konta 1000 złotych, to możemy to uznać za element polszczyzny potocznej i ewentualnie sankcjonować w tzw. normie potocznej. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, który posługuje się dwiema normami, nie wypowiada się jednak na temat takich sytuacji.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego