rubryki tabel

rubryki tabel
20.09.2006
20.09.2006
Pisząc różnego rodzaju plany w formie tabelarycznej, mam wątpliwości, czy rozpoczynając wpis w poszczególnych rubrykach, powinienem przestrzegać zasady rozpoczynania od wielkich liter. Jeśli tak, to czy tak samo powinienem uczynić ze skrótem typu kmdr, mjr (Kmdr, Mjr)? Czy rozpoczęcie wpisu w rubryce tabeli małą literą to błąd ortograficzny? Pozdrawiam,
Grzegorz Chomicz
Teksty w górnej, wydzielonej części tabeli, objaśniającej treść rubryk pionowych (w tzw. główce) oraz w bocznej, wydzielonej części tabeli, objaśniającej treść rubryk poziomych (w tzw. boczku) należy rozpoczynać wielkimi literami bez względu na to, czy jest to całe słowo czy skrót. Od tej zasady są liczne odstępstwa podyktowane np. koniecznością różnicowania znaczeń lub względami graficznymi. Wpisy w rubrykach wewnątrz tabeli rozpoczynamy zazwyczaj małą literą.
Lidia Wiśniakowska, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego