rzymskokatolik czy rzymski katolik?

rzymskokatolik czy rzymski katolik?
6.02.2003
6.02.2003
Czy poprawną jest forma rzymskokatolicyzm (analogicznie do protestantyzm, prawosławie) oraz forma rzymskokatolik w znaczeniu 'członek Kościoła rzymskokatolickiego'?
Owszem, istnieje określenie Kościół rzymskokatolicki (w odróżnieniu od uznających zwierzchność Rzymu Kościołów wschodnich), i sam złożony przymiotnik rzymskokatolicki, ale określenia rzymskokatolik i rzymskokatolicyzm nie występują w polszczyźnie i raczej nie sa konieczne. Na określenie członka tej wspólnoty kościelnej wystarczy słowo katolik, a na określenie wyznania katolicyzm. Jeśli jednak ktoś potrzebę takiego określenia czuje, dla odróżnienia typu katolika czy katolicyzmu, zalecam mu używanie struktur dwuwyrazowych: rzymski katolik i rzymski katolicyzm.
Pozdrawiam
Jerzy Bralczyk, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego