sapietyczny?

sapietyczny?
16.06.2015
16.06.2015
Niedawno, czytając pewną książkę, natrafiłem na niezrozumiały dla mnie zwrot. Oto całe zdanie: „Nie bardzo wiem, o czym mówisz, lecz twoje uwagi, choć sapietyczne, są bardzo pouczające”. Moje pytanie jest następujące: co oznacza to słowo (sapietyczne)?
Może miało myć sapientyczne? Po łacinie sapiens, w dopełniaczu sapientis, znaczy 'mądry, rozumny'. Przymiotnika sapientyczny nie znalazłem jednak w polskich słownikach.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 16.06.2015
    Sapientyczny pochodzi od wyrazu sapientyzm, które to pojęcie (z zakresu psychologii) znaczy tyle co: niemądre udawanie mądrości, czy po prostu mędrkowanie. Dotyczy to głównie starszych osób, które swojej wywody często zaczynają od słów: za moich czasów…, ja w twoim wieku… itp. Wypadałoby jednak takie nieznane ogółowi słowa zastępować prostszymi synonimami lub po prostu wyjaśniać je w przypisach.
    Kamil Wereszczyński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego