segway

 
segway
14.05.2013
Jak poprawnie wymawia się wyraz segway (nazwa pojazdu)?
Na razie chyba [segłej], mniej więcej tak jak po angielsku. Angielskojęzyczna Wikipedia informuje, że nazwa segway jest homofoniczna z wyrazem segue, oznaczającym płynne przejście, zwykle od jednej melodii lub sceny w filmie do innej. Angielską wymowę tego wyrazu można sprawdzić w słownikach.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego