seksekspert i seksporady

seksekspert i seksporady

28.11.2001
28.11.2001

Jaka jest poprawna pisownia: seks-porady, seks-ekspert czy seksporady, seksekspert? A może preferowana jest pisownia rozłączna? Dziękuję za odpowiedź.

Anna Brudzińska

Starym złożeniem – odnotowanym już w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego z cytatem z 1965 roku – jest seksbomba. Można na nim wzorować pisownię innych wyrazów złożonych z cząstką seks-. Powoli cząstka ta nabiera znaczenia przedrostka czy też quasi-przedrostka – takiego jak bio-, foto- lub hydro- – a przedrostki zazwyczaj piszemy łącznie z następną częścią wyrazu (do nielicznych wyjątków należy właśnie użyte w tym zdaniu quasi-). Reasumując: opowiadamy się za pisownią łączną, nie tępilibyśmy także pisowni z łącznikiem, natomiast odradzamy pisownię rozdzielną, opartą na obcych wzorach składniowych (seks oferty są zbudowane równie źle jak np. kartofel zupa).

Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego